Naršymas pagal antraštę

DSpace/Manakin Repository

Naršymas pagal antraštę

Rūšiuoti pagal: Rikiavimo tvarka: Rezultatai:

 • Adomavičienė, Izabela; Kraunevičienė, Roma; Dirvelis, Vytautas (2012-05-23)
  Straipsnyje pateikiama metodika gali būti taikoma auditoriniam ir savarankiškam studentų darbui. Funkcijų reikšmių lentelės gerai tinka analizuojant paprastus modelius, kurie aprašomi vieno arba dviejų kintamųjų funkcijomis. ...
 • Slabšys, Paulius (2012-10-02)
  Slabšys P. „Seminarų, mokymų ir kursų skelbimų portalo sukūrimas“. Kompiuterinių tinklų administravimo specialybės baigiamasis darbas. Vadovas: dėstytojas D.Baltrušaitis. Kauno kolegija. Technologijų fakultetas. Kompiuterinių ...
 • dr. Januškevičius, Laimutis (2013-06-27)
  Seno parko renovaciją reiktų pradėti nuo elementarių jo tvarkymo ir priežiūros darbų. Vykdant šiuos darbus, pagrindinį dėmesį reikia skirti parko erdvinės struktūros atkūrimui, kas ir sudaro parko, kaip kraštovaizdžio ...
 • Adomavičienė, Giedrė; Tamulienė, Rasa (2010-11-30)
  Didėjanti konkurencija tarp aukštojo mokslo institucijų bei augantys reikalavimai studijų kokybės užtikrinimui rodo vis didesnį studijų kaip paslaugos kokybės vertinimo poreikį Lietuvoje. Iki šiol didžiojoje dalyje Lietuvoje ...
 • Ilona, Urbanavičienė (2010-12-08)
  Stereoskopinis regėjimas kartografijoje ir fotogrametrijoje suprantamas, kaip sugebėjimas pajusti ir teisingai išreikšti reljefą morfologinių ypatumų atžvilgiu. Šiuo laikotarpiu stereoskopijos pagalba siekiama gauti kuo ...
 • Narvydas, Deivis (2012-10-02)
  Šio projekto tikslas – optimizuoti UAB „Marex Boats“ verslo procesus maksimaliai išnaudojant apskaitos sistemos „Būtent“ galimybes ir įdiegiant sandėlio prekių duomenų surinkimą brūkšninių technologijų pagalba. Išvengti ...
 • Ūsas, Mindaugas (2012-10-02)
  Darbą „Slėginės nuotekų siurblinės automatizavimas“ atliko Mindaugas Ūsas. Darbas parašytas lietuvių kalba. Jo apimtis 53 puslapiai, kuriuose 9 paveikslėliai ir 10 lentelių. Pirmame skyriuje „ANALITINĖ DALIS“ lyginami ...
 • Godnia, Tomas (2012-10-02)
  Kauno kolegijoje yra studentų, kurie aktyviai dalyvauja po paskaitiniuose projektuose, veiklose. Organizacija jungianti studentus ir jaunuosius mokslininkus, kurie net ir laisvalaikiu siekia žinių ir atradimų, vadinama ...
 • Skridlaitė, Ilona; Kavaliauskienė, Aušra; Račkelienė, Aldona; Grincevičius, Ovidijus; Kondratavičienė, Virginija; Krygerienė, Renata; Krasuckienė, Dainė; Kupčikienė, Ilona; Matulevičiūtė, Daiva; Verbylė, Dalia (2016-12-19)
  Šis “Socialinio darbo terminų žodynas” skiriamas Kauno kolegijos Socialinio darbo studijų programos studentams bei socialinio darbo praktikams. Žodynas gali būti naudingas ir giminingų disciplinų dėstytojams ir studentams.
 • Čibiras, Vaidotas (2010-05-13)
  Nepaisant lokalių ir globalių žmogaus gerovę keliančių pasiekimų, pasaulyje vis dar nemaža žmonijos istorijoje suformuotoms vertybėms priešingų reiškinių. Tie reiškiniai nacionaliniuose ir tarptautiniuose dokumentuose yra ...
 • Jurkštienė, Audronė Ona (2013-06-27)
  Dekoratyviųjų lapuočių spalvos yra reikšmingos, kuriant estetiškas bei išraiškingas želdinių kompozicijas sodybose. Krūmai spalvotais lapais efektingai papildo bendrą sodybos želdyno koloritą. Saikingai parinkti išskirtinai ...
 • Andriušaitytė, Jurgita (2010-08-26)
  Projektuojamas sriubų restoranas „Sriubų pasaulis“ bus patrauklus lankytojams, išsiskirs iš kitų maitinimo įmonių sriubų įvairumu ir gausa, ir prie jų tiekiamomis bandelėmis. Be sriubų bus gaminami šalti patiekalai ir ...
 • Kudakas, Mindaugas (2012-10-02)
  Baigiamojo darbo projekte yra demonstruojamas Steponkaimio kaimo bendruomenės kompiuterinis tinklas. Darbe yra analizuojama tinklų įranga, tinklo jungimo būdai, esamos technologijos. Stengiamasi atrinkti tinkamiausią tinklo ...
 • Ilčiukienė, Milda; Morkūnienė, Janina (2010-02-24)
  Jaunuoliams, baigusiems vidurinę bendrojo lavinimo mokyklą, tenka apsispręsti, kurią profesiją pasirinkti, kurioje kolegijoje ar universitete mokytis. Profesijos ...
 • Vėtaitė, Inga; Kolčinienė, Alvydė; Macas, Andrius; Mikalauskas, Audrius; Bilskienė, Diana (2010-04-26)
  Tyrimais įrodyta, kad darbuotojai (šiuo atveju, gydytojai anesteziologai-reanimatologai), kurių darbo esmę ir turinį sudaro dažni ir intensyvūs kontaktai su kitais žmonėmis (ligoniais), patiria stiprius psichinius krūvius, ...
 • Ramonienė, Margarita (2010-03-02)
  Straipsnyje nagrinėjamos meno pažinimo galimybės dviejose paralelinėse edukacinėse sistemose: muziejinės edukacijos ...
 • Bagdonas, Algimantas; Sadauskienė, Raimonda (2017-01-06)
  Straipsnyje analizuojami veiksniai, lemiantys besimokančiųjų adaptaciją mokymosi įstaigoje. Straipsnyje analizuojamas asmens autonomiškumas studijų procese, palengvinantis prisitaikymą naujose sąlygose, remiantis koncepcija, ...
 • Bagdonas, Algimantas; Jankauskienė, Irena (2010-02-26)
  Pranešime pristatoma individo autonomijos ir humanistinės pedagogikos koncepcija bei Lietuvos edukologų pateikta edukacinės aplinkos, mokymosi paradigmos, mokymo individualizavimo samprata.
 • Kiverienė, Dalia (2010-02-24)
  Straipsnyje apžvelgiamas programinės įrangos licencijavimas, atviro kodo programinės įrangos naudojimas kaip alternatyva komercinėms programoms. Analizuojami ...
 • Margelis, Arminas (2012-10-02)
  Studentų lankomumo informacinė sistema – kompiuterinių tinklų administravimo specialybės baigiamasis darbas. Vadovas Lekt. J.Lukšaitė. Kauno kolegija. Technologijų fakultetas. Kompiuterinių tinklų administravimas. Kaunas ...