Naršymas pagal antraštę

DSpace/Manakin Repository

Naršymas pagal antraštę

Rūšiuoti pagal: Rikiavimo tvarka: Rezultatai:

 • Matiukas, Andrius (2012-10-02)
  Matiukas A. „Patiekalų receptų informacinė sistema“. Kompiuterinių tinklų administravimo specialybės baigiamasis darbas. Vadovas doktorantas Petras Tamošiūnas. Kauno kolegija. Technologijų fakultetas. Kompiuterinių ...
 • Kazlauskienė, Inga; Liutkevičienė, Marijona (2012-05-21)
  Pasirinkus studijas aukštojoje mokykloje, iškyla nemažai adaptacijos problemų. Siekiat išsiaiškinti, su kokiais pokyčiais susiduria pirmo kurso studentai adaptacijos periodu, atlikta technologinės studijų krypties studentų ...
 • Rūta, Venckienė; Svajūnas, Venckus (2010-12-08)
  Šiame baigiamajame darbe yra analizuojamos Kauno kolegijos kraštotvarkos fakultete geodezijos katedroje esančių GPS (Globalinės pozicionavimo sistemos) imtuvų Trimble R6, Topcon Hiper Pro, Leica GPS 1200 matavimų RTK (Real ...
 • Vincas, Zakarauskas (2010-12-16)
  Šiame straipsnyje analizuojamas Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Geodezijos katedros GPS (Globalinės pozicionavimo sistemos) Topcon Hiper Pro prietaiso matavimų RTK (Real Time Kinematic) metodu galimybės. Tyrimų ...
 • Morkūnienė, Vilma (2012-05-23)
  Nuosekliai įgyvendinant Lietuvos švietimo reformą, pabrėžiamas poreikis ugdyti dabarties žmogui būtinas kompetencijas, teikiančias galimybių prasmingai dalyvauti visuomenės gyvenime ir profesinėje veikloje, pozityviai ...
 • Kabašinskas, Audrius (2010-02-24)
  Straipsnyje pateikiami matematinės programinės įrangos MathCad taikymo statistikos mokymo procese pavyzdžiai. Daug ...
 • Čibiras, Renatas; Kuncius, Andrius (2010-02-04)
  Šiame straipsnyje aptariamos matematinių funkcijų grafikų vizualizavimo galimybės objektinio programavimo Borland C++ Builder aplinkoje. Apibūdinamos braižymo komponento Chart savybės bei pristatomos ir palyginamos dvi ...
 • Ragulskienė, Jūratė; Kravčenkienė, Violeta (2010-04-27)
  Šiame pranešime apžvelgiama MATHCAD panaudojimo patirtis skaitant taikomosios matematikos paskaitas Kauno ...
 • Skorupskas, Edgaras (2012-10-02)
  Kuriamas projektas – media failų reitingavimo sistema, kurioje asmenys gali talpinti paveikslus, video ir garso failus, bendrauti tarpusavyje, peržiūrinėti galerijas ir aktyviai dalyvauti tinklapio vystymesi. Pagrindinis ...
 • -, - (2018-03-13)
  Metodiniai nurodymai baigiamiesiems darbams skirti Erasmus studentams
 • -, - (2017-03-03)
  9-osios tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos medžiaga
 • -, - (2018-03-12)
  Šios metodinės priemonės tikslas – nustatyti reikalavimus profesinio bakalauro baigiamajam darbui atlikti, įvertinant juos reglamentuojančią teisinę bazę, studijų turinį, atskleidžiant darbo medžiagoje studento pasiektus ...
 • -, - (2018-03-06)
  Kauno kolegijos Technologijų fakulteto Aplinkos inžinerijos katedroje realizuojamų studijų programų baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo metodiniai nurodymai (toliau – Metodiniai nurodymai) reglamentuoja baigiamųjų darbų ...
 • Adomaitienė, Zinaida; Kedainienė, Genė; Kujalavičius, Žygimantas; Langvinienė, Salomėja; Pilkis, Giedrius; Poškienė, Irena; Sutkienė, Ingrida (2018-03-06)
  Šiame leidinyje pateikiama Baldų ir medienos dirbinių gamyba studijų programos metodiniai nurodymai baigiamojo darbo rengimui
 • Ligeikienė, Raminta; Lukšaitienė, Audronė; Mačiulienė, Vilija (2018-03-06)
  Šiame leidinyje pateiktos metodinės rekomendacijos Turizmo ir viešbučių vadybos profesinio bakalauro baigiamųjų darbų rengimui, įforminimui ir gynimui. Leidinyje aptarti baigiamųjų darbų turinio, kūrybinio proceso ir ...
 • Putramentienė, Angelika; Maželienė, Žaneta (2018-03-01)
  Mikrobiologijos praktinio mokymo priemonė yra parengta akušerijos, bendrosios praktikos slaugos ir medicininės kosmetologijos studentams. Mokymo priemonėje nagrinėjama mikroorganizmų morfologija, fiziologija, sterilizacija, ...
 • Augys, Marius (2012-10-02)
  Baigiamojo darbo tikslas – sukurti lifto stendo modelį, jį suprojektuoti ir automatizuoti. Šis tikslas bus pasiektas tada, kaip bus surinkta reikalinga informacija apie tikrus liftus, išanalizuotas jų veikimas ir naudojimosi ...
 • Mickaitis, Tomas (2012-10-02)
  Kuriama mokyklos dokumentų valdymo sistema naudojantis duomenų bazės valdymo sistema MySQL ir PHP programavimo kalba. Sistema skirta mokyklos dokumentų valdymui. Baigiamajame darbe aprašyta mokyklos dokumentų valdymo ...
 • Morkūnienė, Vilma (2012-05-23)
  Skatinti studentus mokytis yra pagrindinis dėstytojo tikslas. Vertinimas yra šio proceso ašis. Jis gali suteikti struktūrą, kurioje užsibrėžti tikslai ir uždaviniai, stebima ir išreiškiama studentų pažanga. Jis gali suteikti ...
 • Samuolis, Martynas (2012-10-02)
  Šiame baigiamajame darbe supojektuotas vaikščiojantis robotas skirtas metalo atliekų suinkimui. Aprašyta automatizavimo schema iš dviejų atskirų sistemų bei paaiškintas jos veikimas. Sudaryta ir aprašyta ryšių schema. ...