Naršymas pagal autorių "Bagdonas, Algimantas"

DSpace/Manakin Repository

Naršymas pagal autorių "Bagdonas, Algimantas"

Rūšiuoti pagal: Rikiavimo tvarka: Rezultatai:

 • Sabaliauskaitė, Gerda; Bagdonas, Algimantas (2017-01-09)
  Straipsnyje aptariama 3-4 metų vaikų patiriamų baimių problema. Teoriškai pateikiama baimių ir nerimo analizė, ieškoma šios problemos sprendimo galimybių, pateikiamos rekomendacijos šeimoms ir pedagogams, susiduriantiems ...
 • Lapajūtė-Vadeikienė, Ieva; Bagdonas, Algimantas (2017-01-09)
  Straipsnyje, remiantis mokslinės literatūros analize, pateikiama 4-5 metų vaikų kūrybiškumo ugdymo liaudies žaidimais ypatumų analizė. Straipsnyje analizuojami 4-5 metų vaikų raidos ypatumai, pateikiama kūrybiškumo samprata, ...
 • Pravackienė, Jovita; Bagdonas, Algimantas (2017-01-09)
  Straipsnyje analizuojama darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymui/-si priešmokykliniame amžiuje: pateikiama kūrybiškumo samprata, analizuojama priešmokyklinio amžiaus vaiko raida, pateikiama darželio ...
 • Bagdonas, Algimantas; Jankauskienė, Irena; Zinkevičienė, Nijolė (2010-02-24)
  Straipsnyje analizuojamas Kauno kolegijos pirmo kurso studentų užsienio kalbų mokymosi poreikių tyrimas. Išryškinamos užsienio kalbų dėstymo problemos, analizuojamas studentų gebėjimas įsivertinti savo veiklos rezultatus. ...
 • Bagdonas, Algimantas; Jankauskienė, Irena (2010-04-09)
  Straipsnyje, remiantis pastaraisiais dešimtmečiais Europoje atliktų mokslinių paieškų bei straipsnio autorių atlikto tyrimo duomenimis, siekiama atskleisti paskaitų nelankymo (bėgimo iš paskaitų) fenomeno aktualumą bei ...
 • Beliauskienė, Daiva; Bagdonas, Algimantas (2017-01-06)
  Straipsnyje, remiantis mokslinės literatūros analize, pateikiama priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos ugdymo ypatumų analizė. Nagrinėjamas priešmokyklinio amžiaus vaikų priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikos ...
 • Bagdonas, Algimantas; Sadauskienė, Raimonda (2017-01-06)
  Straipsnyje analizuojami veiksniai, lemiantys besimokančiųjų adaptaciją mokymosi įstaigoje. Straipsnyje analizuojamas asmens autonomiškumas studijų procese, palengvinantis prisitaikymą naujose sąlygose, remiantis koncepcija, ...
 • Bagdonas, Algimantas; Jankauskienė, Irena (2010-02-26)
  Pranešime pristatoma individo autonomijos ir humanistinės pedagogikos koncepcija bei Lietuvos edukologų pateikta edukacinės aplinkos, mokymosi paradigmos, mokymo individualizavimo samprata.
 • Gelžinytė, Ingrida; Bagdonas, Algimantas (2017-01-06)
  Straipsnyje, remiantis mokslinės literatūros analize, pateikiama šeimų, auginančių 4-5 metų vaikus, dalyvavimo vaikų ugdomojoje veikloje ypatumų analizė. Nagrinėjamas šeiminis ugdymas, bendradarbiavimas tarp šeimų ir ugdymo ...
 • Penkauskaitė, Ieva; Bagdonas, Algimantas (2017-01-09)
  Straipsnyje, remiantis mokslininkų atliktais tyrimais, pateikiama išsami dienos ritmo svarbos ankstyvojo amžiaus vaikui analizė. Pateikiami atlikto tyrimo duomenys, leidžiantys tobulinti ugdymo įstaigos ir šeimos ...
 • Kornilavičienė, Inga; Bagdonas, Algimantas (2017-01-09)
  Straipsnyje aptariamas tėvų požiūris į vaikų adaptaciją priešmokyklinio ugdymo grupėje, pateikiama mokslinės literatūros analizė, skirta adaptacijos proceso apibrėžimui, adaptacijos veiksnių analizei, priešmokyklinio amžiaus ...