Teisės studijų programos studentų praktikų metodiniai nurodymai

DSpace/Manakin Repository

Rodyti trumpą šaltinio įrašą

dc.creator Perkumienė, Dalia
dc.creator Vitkutė-Zvezdinienė, Iveta
dc.date.accessioned 2018-01-04T07:09:42Z
dc.date.available 2018-01-04T07:09:42Z
dc.identifier.uri http://dspace.kauko.lt/handle/1/1179
dc.language.iso lt_LT lt_LT
dc.subject praktika lt_LT
dc.subject teisė lt_LT
dc.subject metodiniai nurodymai lt_LT
dc.title Teisės studijų programos studentų praktikų metodiniai nurodymai lt_LT
dc.type Metodiniai nurodymai lt_LT
dc.date.issued 2018-01-04
dc.bibliographicCitation Perkumienė, D., Vitkutė-Zvezdinienė, I. (2017). Teisės studijų programos studentų praktikų metodiniai nurodymai. Kaunas: Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulteto Teisės katedra. lt_LT
dc.description.abstract Šios metodinės priemonės paskirtis - nustatyti Vadybos ir ekonomikos fakulteto Teisės studijų programos praktikos organizavimo, vykdymo reikalavimus, kontrolę bei vertinimo tvarką. lt_LT
dc.subject.area - lt_LT
dc.description.department Vadybos ir ekonomikos fakultetas, Teisės katedra lt_LT

Šaltinio failai

Šis šaltinis yra rinkinyje (-iuose)

Rodyti trumpą šaltinio įrašą

Ieškoti DSpace


Išplėsta paieška

Naršyti

Mano paskyra