Komunikaciniai įgūdžiai ir vadyba: verslo vadybos studentų požiūris

DSpace/Manakin Repository

Rodyti trumpą šaltinio įrašą

dc.creator Senvaitytė, Dalia
dc.date.accessioned 2010-03-02T06:16:25Z
dc.date.available 2010-03-02T06:16:25Z
dc.identifier.uri http://dspace.kauko.lt/handle/1/682
dc.language.iso lt_LT lt_LT
dc.subject Bendravimo įgūdžiai lt_LT
dc.subject Komunikaciniai įgūdžiai lt_LT
dc.subject Bendrieji gebėjimai lt_LT
dc.subject Būdo bruožai lt_LT
dc.subject Savybės lt_LT
dc.title Komunikaciniai įgūdžiai ir vadyba: verslo vadybos studentų požiūris lt_LT
dc.type Mokslinis straipsnis lt_LT
dc.date.issued 2010-03-02T06:16:25Z
dc.bibliographicCitation Dalia Senvaitytė. Komunikaciniai įgūdžiai ir vadyba: verslo vadybos studentų požiūris. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos "Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė" straipsnių rinkinys, 2009. ISSN 2029-2171, psl. 41-44. lt_LT
dc.description.abstract Straipsnyje aptariamas tiek studentų supratimas apie vadybininkui reikalingas savybes, tiek subjektyvus jų požiūris į savo bendravimo įgūdžius. Drauge trumpai apibūdinamas Kauno kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentų požiūris į psichologijos mokslą, aptariama studentų nuomonė apie šio mokslo reikalingumą vadybininkui. Aprašomi dalykai grindžiami 2008-2009 m. autorės atlikto tyrimo rezultatais. lt_LT
dc.subject.area Socialiniai mokslai lt_LT
dc.description.department Humanitarinių ir socialinių mokslų katedra lt_LT

Šaltinio failai

Šis šaltinis yra rinkinyje (-iuose)

Rodyti trumpą šaltinio įrašą

Ieškoti DSpace


Išplėsta paieška

Naršyti

Mano paskyra